مدیر امور مذهبی منطقه یانگون در دولت میانمار از عدم صدور مجوز ساخت مسجد و مدرسه اسلامی در میانمار خبر داد.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اسلام اجیب، آنگ کی، مدیر امور مذهبی منطقه یانگون میانمار از امتنای دولت برای صدور مجوز ساخت مسجد و مدرسه اسلامی در این کشور خبر داد.وی اظهار داشت […]

مدیر امور مذهبی منطقه یانگون در دولت میانمار از عدم صدور مجوز ساخت مسجد و مدرسه اسلامی در میانمار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اسلام اجیب، آنگ کی، مدیر امور مذهبی منطقه یانگون میانمار از امتنای دولت برای صدور مجوز ساخت مسجد و مدرسه اسلامی در این کشور خبر داد.
وی اظهار داشت که وزارت امور مذهبی میانمار وجود مسجد و مدرسه اسلامی در خاک میانمار را غیرقانونی برشمرده است.
اظهار این مطلب چراغ سبزی به مخالفان اسلام برای حمله به مراکز فرهنگ اسلامی و مساجد به شمار می رود.
در کشتار مسلمانان ایالت روهینگیا به دست بودائی های منطقه، شمار زیادی از مساجد مورد تعرض و هتاکی قرار گرفته و بودائی ها تعدادی از مساجد را به آتش کشدند.
بنابراین گزارش، طی هفته گذشته 13 تن از مسلمانان که در میان آنها کودکان نیز به چشم می خورند در یک مدرسه اسلامی در یانگون کشته شدند.
دولت میانمار در قبال این کشتار کاملا بی تفاوت بود و از همین رو شماری از مسلمانان کشور در اعتراض به آن دست به تظاهرات زدند.