بر اساس این گزارش، عالمان سنی، شیعه و اباضیه در قالب این اتحادیه که از سال 2004 به ریاست دکتر قرضاوی تشکیل شد، فعالیت دارند. انواروب: دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد: «شیخ یوسف القرضاوی» رئیس 92 ساله این نهاد، احتمالا از ادامه ریاست آن انصراف می‌دهد.«دکترعلی قره‌داغی» دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان به […]

بر اساس این گزارش، عالمان سنی، شیعه و اباضیه در قالب این اتحادیه که از سال 2004 به ریاست دکتر قرضاوی تشکیل شد، فعالیت دارند.

انواروب: دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد: «شیخ یوسف القرضاوی» رئیس 92 ساله این نهاد، احتمالا از ادامه ریاست آن انصراف می‌دهد.
«دکترعلی قره‌داغی» دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان به وبگاه «الخلیج آنلاین» گفت: استاد قرضاوی موضع نهایی درباره منصبشان را در نشست اتحادیه علما که در سوم نوامبر 2018 (12 آبان 97/ 24 صفر 1440) برای انتخاب ریاست جدید برگزار می‌شود، اعلام خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، عالمان سنی، شیعه و اباضیه در قالب این اتحادیه که از سال 2004 به ریاست دکتر قرضاوی تشکیل شد، فعالیت دارند.
معاونان قرضاوی در این نهاد از اهل سنت «احمد الریسونی»، از شیعه « محمد واعظ زاده خراسانی» و از اباضیه «شیخ احمد الخلیلی» مفتی عُمان هستند.