انوار وب: مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور  افغانستان  ( ولایت هرات ) که مسولیت ریاست مدرسه اسلامی غیاثیه را نیز به عهده دارد از یک واقعه انفجاری جان به سلامت برد. آقای صالح میگوید: تروریستان مقداری مواد انفجاری را در زیر نیمکت یک کلاس در مدرسه اسلامی غیاثیه جاسازی کرده بودند […]

انوار وب: مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور  افغانستان  ( ولایت هرات ) که مسولیت ریاست مدرسه اسلامی غیاثیه را نیز به عهده دارد از یک واقعه انفجاری جان به سلامت برد.

آقای صالح میگوید: تروریستان مقداری مواد انفجاری را در زیر نیمکت یک کلاس در مدرسه اسلامی غیاثیه جاسازی کرده بودند و قصد داشتند در زمان تدریس وی را هدف قرار دهند.

رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور افغانستان (  ولایت هرات ) میگوید او در جریان تدریس متوجه مواد انفجاری جاسازی شده در زیر نیمکت شد که سرانجام کارمندان ریاست امنیت ملی مواد را کشف و خنثی نمودند.

بنا به اظهارات وی اگر مواد انفجاری عمل می کرد به همراه وی ۵۰ تن از شاگردان کلاس نیز کشته میشدند.

این عالم بزرگ دین در حوزه غرب کشور میگوید با کسی خصومت نداشته و نمیداند دست چه کسی در این کار دخیل است.

در همین حال نیروهای امنیتی افغان میگویند تحقیقات را در این زمینه آغاز نموده اند.

در جریان چند سال اخیر این سومین باریست که رئیس شورای علمای حوزه غرب کشور از سوقصد جان سالم بدر میبرد.
منبع: کهندژ