انوار وب:  هر کشوری آموزه های دینی خود را در طول ماه رمضان دارد که به نوعی برای آن منحصر به فرد محسوب می شوند، در ژاپن مساجد در طول روز درب های خود را برای مسلمانان و غیر مسلمانان می گشاید تا آن ها را با اسلام آشنا سازد. بر اساس گزارش پایگاه الدستور […]

انوار وب:  هر کشوری آموزه های دینی خود را در طول ماه رمضان دارد که به نوعی برای آن منحصر به فرد محسوب می شوند، در ژاپن مساجد در طول روز درب های خود را برای مسلمانان و غیر مسلمانان می گشاید تا آن ها را با اسلام آشنا سازد.

بر اساس گزارش پایگاه الدستور ، در این ماه بزرگ ترین مسجد ژاپن مسلمانان و غیرمسلمانان را مهمان سفره های افطاری می کند تا به این شکل روابط آنان را با اسلام محکم تر سازد و زمینه های گسترش اسلام را فراهم کند. در این مسجد روزانه به طور متوسط 200 نفر افطاری می خورند و بعد از ان مراسم قرآن خوانی برگزار می گردد.

مسلمانان ژاپن جدای از پای بندی به بعد دینی رمضان از جمله برگزاری نماز مستحبی، به فعالیت های اجتماعی همچون جمع آوری زکات و مصرف آن در امور خیریه و فعالیت های اسلامی می پردازند .

اسلام در ژاپن قدمتی 100 ساله دارد و مسلمانان حدود 1 درصد از ساکنان ژاپن را به خود اختصاص می دهند. در این کشور ده ها مسجد ساخته شده که اغلب دارای پیشینه تاریخی هستند.

با وجود آن که مسلمانان زیادی در آسیا زندگی می کنند و روز به روز به تعداد مسلمانان در این کشور زندگی می کنند  و سایر شهروندان با آنان به شکل مسالمت آمیز زندگی می کنند و همراه با سایر ژاپنی ها به فعالیت هایی همچون تجارت، مهندسی و تدریس مشغول هستند اما شهروندان ژاپنی بر این عقیده اند که اسلام بسیار از آنان فاصله دارد

به دلیل دور بودن جامعه ژاپنی از اسلام و عدم آشنایی آنان با این دین بزرگ آسمانی، ماه رمضان فرصتی بسیار خوبی برای معرفی اسلام به آنان و گسترش روابط شان با گروه های اسلامی است .

با وجود فعالیت های متنوع مسلمانان ژاپنی ها در طول روز ، اما آنان بر برگزاری نماز جمعه در این روز تاکید کرده و آن را در تمام مساجد برگزار می نمایند، و میزان پای بندی آنان به نماز جماعت در طول ماه رمضا افزایش می یابد.
منبع : شفقنا