انوار وب: درهای مساجد اتریش با هدف معرفی اسلام روز شنبه بر روی غیر مسلمانان گشوده شد. به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، هیئت اسلامی رسمی اتریش با هدف معرفی اسلام و ارائه شفاف از فعالیتها و زندگی مسلمانان، روز شنبه (19 اکتبر) مصادف با (27 مهر) «روز مسجد باز» را برگزار کرد. در این روز، درهای مساجد اتریش بر روی افرادی که تمایل داشتند با فعالیتهای مساجد آشنا شوند، باز شد. هیئت اسلامی رسمی اتریش اعلام کرد: برای نخستین بار است که درهای مساجد برای عموم مردم و غیر مسلمانان باز می شود تا با فعالیتهای مساجد آشنا شوند. در این روز به سوالات بازدید کنندگان درباره اسلام و مسلمانان پاسخ داده شد. این هیئت افزود: این اقدام با سیاستهای دولت که باید زندگی مسلمانان شفاف باشد، همراستا بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.