انواروب: مسلمانان روهینگیایی در روستاهای «عدن خیر» در جنوب شهر «منگدو» و «شیلخالی» در غرب شهر «راسیدونگ» و چند روستای دیگر از استان «اراکان» در بدترین شرایط معیشتی بسر می برند.   ساکنان این روستاها بعد از تهدید به مرگ و سوزاندن خانه هایشان از جانب بودایی یان، به اطراف پراکنده شده اند و مردان […]

انواروب: مسلمانان روهینگیایی در روستاهای «عدن خیر» در جنوب شهر «منگدو» و «شیلخالی» در غرب شهر «راسیدونگ» و چند روستای دیگر از استان «اراکان» در بدترین شرایط معیشتی بسر می برند.

 

ساکنان این روستاها بعد از تهدید به مرگ و سوزاندن خانه هایشان از جانب بودایی یان، به اطراف پراکنده شده اند و مردان شان از ترس  بودایی یان افراطی، به اطراف و غارها پناه برده اند،  به گونه ای که چاره ای جز خوردن برگ درختان و حشرات ندارند.

به نقل از خبرگزاری اراکان، زنان روهینگا نیز هر از چند گاهی توسط بودایی هایی که قصد تخریب و غصب خانه های آنان را دارند، مورد تعرض و تجاوز قرار می گیرند.

این خبرگزاری افزوده است: در اینجا 440 خانوار روهینگیایی  وجود دارد که در بدترین شرایط انسانی و معیشتی بسر می برند و حتی از کمترین امکانات معیشتی نیز برخوردار نیستند و هیچ سازمان خیریه ای تحت هیچ شرایطی توانایی کمک رسانی به آنان را ندارد.

شایان ذکر است که روستای عدن خیر در کمتر از یک سال پیش توسط بودایی ها آتش گرفت که طی آن بیش از ده ها خانه طعمه حریق گشت و ساکنان آن به روستاهای اطراف پناهنده شده و بدون منزل و مسکن بسر می برند.

 

 

منبع: مفكرة الإسلام