آیا می دانی بدخواهان مسلمانان در کشور چک برای مقابله با اسلام از چه ترفندی استفاده می کنند؟ حزب اپوزسیون کشور چک از دولت می خواهد به منظور مقابله با مسلمانان ساکن این کشور، سگ و خوک را در مساجد این کشور مستقر نماید ! رئیس حزب “طلوع خورشید راستین دمکراسی” که به عنوان حزبی […]

آیا می دانی بدخواهان مسلمانان در کشور چک برای مقابله با اسلام از چه ترفندی استفاده می کنند؟

حزب اپوزسیون کشور چک از دولت می خواهد به منظور مقابله با مسلمانان ساکن این کشور، سگ و خوک را در مساجد این کشور مستقر نماید !
رئیس حزب “طلوع خورشید راستین دمکراسی” که به عنوان حزبی اپوزسیون مطرح است از مقامات دولتی خواست با شدیدترین شیوه با مسلمانان این کشور مقابله کند !

نامبرده در دفتر حزبش از همه مردم کشورش خواست برای مقابله و مبارزه با مسلمانان – بی دفاع و بی گناه – چِکی ، سگ و خوک را به مساجد و عبادت گاه های آنان برده و بدین وسیله اماکن دینی و عبادی آنان را آلوده نمایند!

اینگونه مواضع اسلام ستیزانه و نژادپرستانه از این گونه لیبرال های کینه توز و اسلام ستیز تازگی ندارد ؛ بویژه سرکرده این حزب    ” تومید ئوکومورا” که تاکنون بارها با نمایش چنین مواضع خصمانه ای باعث ناراحتی و خشم مسلمانان این کشور و سایر فعالان حقوق بشر و مدنی شده است !

این شخصیت جنجالی – و بیمار گونه – در گذشته از مردم خواسته بود که با مسلمانان این کشور معامله و داد و ستد نکنند و از ورودشان به رستوران ها و غذاخوری ها جلوگیری نمایند !

و همچنین از دولت و مردم – که ظاهراً گوششان بدهکار اینگونه یاوه گوویی ها نیست – خواسته بود که به آن عده از مسلمانان که اجاره نشین هستند ، در مقابل پول فراوان هم ، مسکن اجاره ندهند !

منبع: سوزی میحراب