از دیگر مزایای اپلیکیشن این است که چنانچه یکی از حجاج از کاروان خود دور شود، کارت هوشمند به او کمک خواهد کرد تا موقعیت‌شان را در تلفن همراه بیابد و خود را به آن‌ها برساند./العربیه انواروب: آیا می‌توانید تصور کنید که یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است دستبندی هوشمند، کارت شناسایی و گوشی‌ای در […]

از دیگر مزایای اپلیکیشن این است که چنانچه یکی از حجاج از کاروان خود دور شود، کارت هوشمند به او کمک خواهد کرد تا موقعیت‌شان را در تلفن همراه بیابد و خود را به آن‌ها برساند./العربیه

انواروب: آیا می‌توانید تصور کنید که یک اپلیکیشن تلفن همراه ممکن است دستبندی هوشمند، کارت شناسایی و گوشی‌ای در اختیار شما قرار دهد که اطلاعاتی درباره چگونگی ادای حج و عمره به شما ارائه دهد؟

این همان چیزی است که وزارت حج و عمره سعودی درباره آن سخن می‌گوید. این وزارت‌خانه در سایت خود، ویدیویی منتشر کرده که چگونگی ادای مناسک حج را در 12 سال آینده نشان می‌دهد.

در ادای مناسک حج بنا بر این ویدیویی، به گونه‌ای از تکنولوژی استفاده خواهد شد، که آسودگی را برای بسیاری از حجاج خانه خدا، فراهم نماید.

این ویدیو نشان می‌دهد که ثبت‌نام برای ادای مناسک حج سال 1451 هـ.ق از راه اپلیکیشن تلفن همراه خواهد بود. از همان راه دستبندی هوشند، کارت شناسایی و گوشی برای حجاج ارسال خواهد شد که به آن‌ها اطلاعاتی درباره ادای مناسک حج ارائه دهد.

از این ویدیو فهمیده می شود که کارت هوشمند باعث خواهد شد حجاج دیگر مجبور به انتظار طولانی مدت در صف‌های منطقه گمرک نباشند بلکه با عبور دادن کارت خود از دستگاه خواهند توانست سوار قطار حرمین شده و به هتل محل اقامت خود برسند؛ جایی که ساک‌ها و وسایلشان در انتظارشان خواهد بود.

هنگام طواف، دستبند هوشمند تعداد دورها را خواهد شمرد و به حجاج در صورت عبور از میان دو پرچم سبز، آلارم خواهد داد. حجاج همچنین از راه گوشی‌ها، دعاهای طواف را خواهند شنید.

گوشی‌ها همچنین با ترجمه زبان‌های مختلف، اختلاف زبان را از میان حجاج و مسئولان برگزاری و تنظیم مراسم حج برخواهد داشت.

از دیگر مزایای اپلیکیشن این است که چنانچه یکی از حجاج از کاروان خود دور شود، کارت هوشمند به او کمک خواهد کرد تا موقعیت‌شان را در تلفن همراه بیابد و خود را به آن‌ها برساند./العربیه