انواروب:مسجد «یکاترینبرگ» روسیه پس از ۱۵ سال انتظار در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.به گزارش خبرگزاری شبستان ،مسجد جدید در «یکاترینبرگ» روسیه در روز 27 سپتامبر افتتاح می شود.طرح ساخت این مسجد حدود 15 سال پیش ارائه شد.در سال 2988 میلادی،خطیب مسجد «رمضان» از رییس مجمع قانونگذاری «یکاترینبرگ» خواست تا از پروژه ساخت این […]

انواروب:مسجد «یکاترینبرگ» روسیه پس از ۱۵ سال انتظار در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان ،مسجد جدید در «یکاترینبرگ» روسیه در روز 27 سپتامبر افتتاح می شود.طرح ساخت این مسجد حدود 15 سال پیش ارائه شد.
در سال 2988 میلادی،خطیب مسجد «رمضان» از رییس مجمع قانونگذاری «یکاترینبرگ» خواست تا از پروژه ساخت این مسجد حمایت کند.
سنگ بنای این مسجد در سال 2007 میلادی گذاشته شد اما به دلیل مشکلات مالی،تکمیل این پروژه تا کنون به تاخیر افتاد.