انواروب:مسجد «یکاترینبرگ» روسیه پس از ۱۵ سال انتظار در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.به گزارش خبرگزاری شبستان ،مسجد جدید در «یکاترینبرگ» روسیه در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.طرح ساخت این مسجد حدود ۱۵ سال پیش ارائه شد.در سال ۲۹۸۸ میلادی،خطیب مسجد «رمضان» از رییس مجمع قانونگذاری «یکاترینبرگ» خواست تا از پروژه ساخت این […]

انواروب:مسجد «یکاترینبرگ» روسیه پس از ۱۵ سال انتظار در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان ،مسجد جدید در «یکاترینبرگ» روسیه در روز ۲۷ سپتامبر افتتاح می شود.طرح ساخت این مسجد حدود ۱۵ سال پیش ارائه شد.
در سال ۲۹۸۸ میلادی،خطیب مسجد «رمضان» از رییس مجمع قانونگذاری «یکاترینبرگ» خواست تا از پروژه ساخت این مسجد حمایت کند.
سنگ بنای این مسجد در سال ۲۰۰۷ میلادی گذاشته شد اما به دلیل مشکلات مالی،تکمیل این پروژه تا کنون به تاخیر افتاد.