انوار وب: رژیم صهیونیستی با اعمال فشار بر ساکنان دره های شمالی رود اردن می کوشد آنان را به کوچ اجباری وادار کند.به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ساکنان روستای الجفتک در دره های شمالی کرانه باختری رود اردن این روزها با چالشهای مختلفی به علت مقاومت در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی روبرو هستند.ساکنان این منطقه […]

 انوار وب: رژیم صهیونیستی با اعمال فشار بر ساکنان دره های شمالی رود اردن می کوشد آنان را به کوچ اجباری وادار کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ساکنان روستای الجفتک در دره های شمالی کرانه باختری رود اردن این روزها با چالشهای مختلفی به علت مقاومت در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی روبرو هستند.
ساکنان این منطقه که با دستور مقامات اسرائیلی برای ترک این منطقه و تخلیه منازلشان روبرو بوده اند این روزها با قطع برق نیز مواجه شده اند.
در این منطقه حدود ۱۸۰ خانواده فلسطینی سکونت دارند. قطع برق موجب ناتوانی کشاورزان این منطقه از استحصال آب از چاهها وآبیاری مزارع شان شده است و به این شکل افزون بر قطع برق با مشکل کمبود آب کشاورزی و آب شرب نیز مواجهند.