انواروب: یکی از برنامه ها و آرزوهای احمد این بود، که دور دنیا را با دوچرخه سفر کند ولی خانواده اش، تنها شرط موافقت برای اینکار را ازدواج بیان داشتند.         وی در سال 2014 پای سفره عقد نشست و  این زوج درصدد این شدند تا برای شناخت بهتر […]

 

 

 

انواروب: یکی از برنامه ها و آرزوهای احمد این بود، که دور دنیا را با دوچرخه سفر کند ولی خانواده اش، تنها شرط موافقت برای اینکار را ازدواج بیان داشتند.

 

 

 

 

وی در سال 2014 پای سفره عقد نشست و  این زوج درصدد این شدند تا برای شناخت بهتر از یکدیگر از این فرصت استفاده کنند، از همین رو سفر خود برای انجام مراسم حج را، در آوریل سال 2016 آغاز کردند و طبق برنامه ریزی در طی ماه ژوئن2017 به مقصد برسند.

 
بر اساس گفته خبرگزاری خلیج تایمز، اکنون این دو زوج در دبی هستند وآنها اظهار داشتند که این سفرشان یک سال کامل را در برگیرد که می تواند یک ماه عسل طولانی باشد.
شایان ذکرست، این سفر گرچه در ابتدا یک سفر رمانتیک و عاشقانه بوده ولی اکنون به یک سفر دینی تبدیل شده و در پی فراگیری و آموزش از مراکز و دانشگاهی اسلامی هستند.
منبع: شفق نیوز