انوار وب: وزیر کشور با صدور حکمی، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی این وزارت‌خانه را به عنوان رییس ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، منصوب کرد. قرار است انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری به طور […]

انوار وب: وزیر کشور با صدور حکمی، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی این وزارت‌خانه را به عنوان رییس ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، منصوب کرد.

قرار است انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری به طور هم‌زمان برگزار شود.