سؤال: زكات محصولِ آبياري شده از آب قنات و موتورپمپ چه‌قدر است؟

جواب: اگر مزرعه بيشتر سال‌، از آب قنات آبياري شده، در محصول آن عُشر(يك‌دهم) لازم مي‌شود و اگر بيشتر سال از آب موتورپمپ آبياري شده است، در محصول آن نصف‌عُشر لازم مي‌شود. ليكن اگر به‌طور مساوي نصف سال از آب موتور آبياري شده و نصف ديگر سال از آب قنات آبياري شده است، و يا‌ اينكه شك و ترديد دارد كه بيشتر از كدام نوع آبياري شده است، در همه اين‌ صورت‌ها نصف‌عشر لازم است.*

 

*الدرالمختار مع الرد:6/37، دارالثقافه، سوريه. الهنديه: 1186، مكتبة ماجديه، كويته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.