انواروب: دادگاه شهر جده، جوانی که مادرش را کتک زده و بعد از فحاشی، تهدید به مرگ نموده بود، به 600 ضربه شلاق و زندان محکوم کرد.   مادر این جوان از فرزندش به خاطر نافرمانی و پرتاب شیشه آبمیوه و اصابت آن به گردنش ، به پلییس شکایت کرده بود. پلیس سریعا حکم دستگیری […]

انواروب: دادگاه شهر جده، جوانی که مادرش را کتک زده و بعد از فحاشی، تهدید به مرگ نموده بود، به 600 ضربه شلاق و زندان محکوم کرد.

 

مادر این جوان از فرزندش به خاطر نافرمانی و پرتاب شیشه آبمیوه و اصابت آن به گردنش ، به پلییس شکایت کرده بود. پلیس سریعا حکم دستگیری فرزند را صادر نمود.

بنا به گزارش روزنامه الوطن، قاضی مادر و  فرزند نافرمان را به دادگاه فراخواند و فرزند را به جرم “ضرب و شتم”، “فحاشی” و “تهدید به قتل” مادر و نیز با توجه به سوابق کیفری و نیز اعتیاد به مواد مخدر، به یک سال زندان و 600 ضربه شلاق محکوم کرد. دادگاه همچنین از وی تعهد گرفت که دیگر دست به انجام چنین اعمالی نزند.

 

منبع: مفکرة الاسلام