یکی از مهم‌ترین وجوه برنامه‌های دشمنان خارجی برای ایران، نشانه رفتن ابعاد مختلف اتحاد ملی ایرانیان است. اتحادی که با حضور اقوام، ادیان و مذاهب مختلف معنا پیدا می‌کند. انواروب|  یکی از مهم‌ترین وجوه برنامه‌های دشمنان خارجی برای ایران، نشانه رفتن ابعاد مختلف اتحاد ملی ایرانیان است. اتحادی که با حضور اقوام، ادیان و مذاهب […]

 یکی از مهم‌ترین وجوه برنامه‌های دشمنان خارجی برای ایران، نشانه رفتن ابعاد مختلف اتحاد ملی ایرانیان است. اتحادی که با حضور اقوام، ادیان و مذاهب مختلف معنا پیدا می‌کند.

انواروب|  یکی از مهم‌ترین وجوه برنامه‌های دشمنان خارجی برای ایران، نشانه رفتن ابعاد مختلف اتحاد ملی ایرانیان است. اتحادی که با حضور اقوام، ادیان و مذاهب مختلف معنا پیدا می‌کند.

 این اتحاد را اما نمی‌توان تنها در یک چارچوب شکلی و صوری محدود کرد. به عبارتی چنین اتحادی نیاز به یک زیربنای واقعی دارد که بتواند محتوای آن را تضمین کند. هر چند احساسات و تعلقات ملی‌گرایانه این توانایی را دارد که تا حدی وجوهی از این اتحاد را تضمین کند اما این حد کاملاً محدود است و البته می‌تواند موقت هم باشد.

درخصوص اتحاد ملی مهم‌ترین موضوع شاید تثبیت و استمرار این وضعیت در جامعه باشد. مهم‌ترین راه این ثبات فراهم کردن امکان مشارکت عادلانه و منصفانه برای گروه‌های مختلف قومی و مذهبی است.

به عبارتی در صورتی که این گروه‌ها احساس کنند تفاوت‌های آنها عاملی برای اعمال تبعیض در حق آنها نیست و می‌توانند به طور مساوی و متعادل از موقعیت‌های ممکن برای پیشرفت و ترقی بهره بگیرند، ثبات اتحاد ملی یک ملت تقریباً تضمین شده و تثبیت شده خواهد بود. آن هم در حد و اندازه‌ای که عوامل تحریک کننده و متزلزل کننده خارجی نتوانند روی آن تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارند.

ما در شرایطی به سر می‌بریم که دشمنان خارجی ما به شکل کاملاً مشهودی در تلاش برای افزایش انواع شکاف‌ها در جامعه و دامن زدن به اعتراضات و ناآرامی‌های ناشی از این شکاف‌ها هستند. شکاف‌های قومی و مذهبی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه است. هم اکنون خواب بدون تعبیر برخی عوامل خارجی برای تمامیت ارضی ایران که در راستای ایجاد نارضایتی در اقوام طراحی شده و همین طور به هم زدن امنیت کشور با ایجاد احساس تبعیض مذهبی و دینی در کشور بر کسی پوشیده نیست. نمونه بارز این دسیسه‌ها در حمله تروریستی به اهواز بر پایه تأکید بر شکاف‌های قومی و مذهبی بود.

در چنین شرایطی ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر توسط افرادی از اقوام و اقلیت‌های مذهبی به طور مستقیم در فاکتور اتحاد ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای مقابله با تهدیدات خارجی، تأثیر مثبت دارد.

  اینکه یک زن بلوچ اهل سنت به عنوان سفیر ایران در یک کشور خارجی مشغول به کار خواهد شد قطعاً نه تنها پیامی مثبت به داخل کشور و اقوام و مذاهب گوناگون است که حتی می‌تواند در دیسیپلین خارجی جمهوی اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی نیز تأثیر سازنده‌ای داشته باشد. اما مهم‌تر این است که این دست اقدامات و انتصابات در آینده‌ هم ادامه پیدا کرده و تکرار شود. چرا که ما در شرایط فعلی بشدت نیازمند اتحاد داخلی هستیم و رسیدن به اتحاد تنها از مسیر رفتارها و اقداماتی میسر خواهد بود که انگیزه و التزام عملی به استفاده از ظرفیت همگان در کشور را نشان دهد.

 

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو فراکسیون اهل سنت مجلس

 

منبع:روزنامه ایران