دادگاهی نظامی در تونس، زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین این کشور را به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، زین العابدین بن علی در پی جنبشی که یک سال و نیم پیش در کشورش آغاز شد و فصلی تازه در تاریخ جهان عرب […]

دادگاهی نظامی در تونس، زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین این کشور را به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، زین العابدین بن علی در پی جنبشی که یک سال و نیم پیش در کشورش آغاز شد و فصلی تازه در تاریخ جهان عرب گشود، ناچار به کناره گیری و فرار از تونس شد.
در رأی دادگاه، جرم او صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان عنوان شده است.
این دادگاه همچنین علی سریاطی، رئیس امنیتی نهاد ریاست جمهوری تونس را به بیست سال و رفیق بلحاج، وزیر کشور پیشین را به پانزده سال زندان محکوم کرد.