انواروب: خبرگزاری آناتولی از ساخت اولین مسجد دوستدار محیط زیست اروپا خبر داده است. این مسجد جدید قرار است در شهر دانشگاهی کمبریج در انگلستان ساخته شود. یک گروه اسلامی در انگلیس از سال ۲۰۰۸ درگیر ساخت و خرید زمین برای چنین مسجدی بود که از میان شهرهای مختلف، کمبریج برای این منظور انتخاب شده […]

انواروب: خبرگزاری آناتولی از ساخت اولین مسجد دوستدار محیط زیست اروپا خبر داده است. این مسجد جدید قرار است در شهر دانشگاهی کمبریج در انگلستان ساخته شود.

یک گروه اسلامی در انگلیس از سال ۲۰۰۸ درگیر ساخت و خرید زمین برای چنین مسجدی بود که از میان شهرهای مختلف، کمبریج برای این منظور انتخاب شده است. مارکس بارفیلد معمار مشهور طراحی این مسجد اکولوژیک را برعهده گرفته است.

هدف از ساخت این مسجد- علاوه بر عبادت خداوند متعال و اتحاد مسلمانان منطقه- تاکید بر روی وظایف محیط زیستی مسلمین جهان اعلام شده است.
منبع: شفقنا