مارزوکی همچنین گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون زن و مرد و کودک به اردوگاه‌های بنگلادش گریخته‌اند. انواروب| «مارزوکی داروسمن»، سرپرست کمیسیون سازمان ملل برای رسیدگی به کشتار و اذیت و آزار اقلیت روهینگیا در میانمار اعلام کرد:نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا به دست نظامیان میانمار همچنان ادامه دارد و طی یک سال گذشته بیش […]

مارزوکی همچنین گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون زن و مرد و کودک به اردوگاه‌های بنگلادش گریخته‌اند.

انواروب| «مارزوکی داروسمن»، سرپرست کمیسیون سازمان ملل برای رسیدگی به کشتار و اذیت و آزار اقلیت روهینگیا در میانمار اعلام کرد:
نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا به دست نظامیان میانمار همچنان ادامه دارد و طی یک سال گذشته بیش از 390 روستا به آتش کشیده شده و۱۰ هزار روهینگیایی کشته شده‌اند.
مارزوکی همچنین گفت: در سال گذشته بیش از یک میلیون زن و مرد و کودک به اردوگاه‌های بنگلادش گریخته‌اند. / کیهان