تا کنون هزاران کودک در آشفتگی های موجود در اردوگاه های آوارگان روهینگیایی ار خانواده های خود جدا شده اند. انواروب: سازمان ملل در گزارشی از حضور شبکه های قاچاق در اطراف اردوگاه های مهاجرتی اطراف بنگلادش خبر داد.به گفته سازمان ملل،قاچاقچی کودکان گم شده روهینگیایی را شکار می کنند.بیش از 600 هزار نفر از […]

تا کنون هزاران کودک در آشفتگی های موجود در اردوگاه های آوارگان روهینگیایی ار خانواده های خود جدا شده اند.

انواروب: سازمان ملل در گزارشی از حضور شبکه های قاچاق در اطراف اردوگاه های مهاجرتی اطراف بنگلادش خبر داد.
به گفته سازمان ملل،قاچاقچی کودکان گم شده روهینگیایی را شکار می کنند.
بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا طی دو ماه گذشته برای فرار از خشونت های نظامی در ایالت راخین از میانمار فرار کرده و وارد بنگلادش شده اند.
از هر 10 تازه وارد روهینگیایی به اردوگاه های بنگلادشی،شش نفر کودک هستند.آنها طعمه خوبی برای قاچاقچی هایی محسوب می شوند که به دنبال دختران نوجوان هستند تا به عنوان خدمتکار از آنها استفاده کنند.
تا کنون هزاران کودک در آشفتگی های موجود در اردوگاه های آوارگان روهینگیایی ار خانواده های خود جدا شده اند.
«جین لیبای»،رئیس منطقه ای «یونیسف» در این باره گفت:این یک خطر بسیار بسیار جدی و بزرگ است.دختران جوان و نوجوان ممکن است طعمه قاچاقچیان شوند و سر از یکی از شهرهای بزرگ در آورند.
«نظیر احمد»،مهاجر روهینگیایی در بنگلادش حدود دو ماه پیش یک مرکز اطلاعاتی را به راه انداخت.
او از این طریق حدود یک هزار و 800 کودک گمشده روهینگیایی را به والدینشان بازگرداند.
احمد گفت:ما به همه افراد گفته ایم که آدم رباها در اطراف اردوگاه ها هستند و آنها باید مراقب کودکان خود باشند./ شبستان