انوار وب: سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور در کنفرانس «ژنو2» به منظور حل بحران جاری در سوریه را 30 کشور خواند. سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور در کنفرانس «ژنو2» به منظور حل بحران جاری در سوریه را 30 کشور خواند.به گزارش خبرگزاریها سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور […]

انوار وب: سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور در کنفرانس «ژنو2» به منظور حل بحران جاری در سوریه را 30 کشور خواند.
 سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور در کنفرانس «ژنو2» به منظور حل بحران جاری در سوریه را 30 کشور خواند.
به گزارش خبرگزاریها سازمان ملل شمار طرف‌های دعوت شده برای حضور در کنفرانس «ژنو 2» را 30 کشور و سه سازمان منطقه‌ای خواند.
این گزارش حاکی است که سازمان ملل نیز در این کنفرانس بین‌المللی مشارکت خواهد کرد.
منبع: اخبار جهان اسلام