در گزارش آمده است: روزانه در افغانستان، یک هزار و دویست نفر از خانه‌های‌شان آواره شدند. سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که ۴۵۰ هزار نفر طی سال ۲۰۱۷ در افغانستان آواره شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد  یا OCHA اعلام کرده که طی سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۵۰ هزار نفر در داخل […]

در گزارش آمده است: روزانه در افغانستان، یک هزار و دویست نفر از خانه‌های‌شان آواره شدند.

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که ۴۵۰ هزار نفر طی سال ۲۰۱۷ در افغانستان آواره شدند.

اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد  یا OCHA اعلام کرده که طی سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۵۰ هزار نفر در داخل افغانستان به واسطه جنگ آواره شدند.

در گزارش آمده است: روزانه در افغانستان، یک هزار و دویست نفر از خانه‌های‌شان آواره شدند.

اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد هم‌چنان می‌گوید، ساکنان ننگرهار، کندز و بادغیس بیشترین شمار آواره‌ها را در افغانستان تشکیل می‌دهند.

در گزارش این اداره، هم‌چنان گفته شده که کم‌ترین آمار آمارگان در سطح افغانستان در سال ۲۰۱۷، به ولایت‌های بامیان و دایکندی مربوط است./ افغان خبر