انواروب: معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت حمایت های رسمی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و سیگار تاکید کرد.   به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در نشست خبری هفته بدون دخانیات بابیان اینکه سالانه حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود، گفت: سالانه ۶۵ هزار نفر به علت […]

انواروب: معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر ضرورت حمایت های رسمی به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و سیگار تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در نشست خبری هفته بدون دخانیات بابیان اینکه سالانه حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود، گفت: سالانه ۶۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات فوت می کنند، که ۵۰ درصد علت مرگ ها مربوط به استفاده از سیگار است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از هر ۱۰ مرگ ناشی از بیماریهای ریوی، ۹ مرگ به دلیل استعمال دخانیات است، خاطرنشان کرد: از ۶ میلیون مرگ بر اثر استعمال دخانیات، ۶۰۰ هزار مرگ به دلیل دود دسته دوم دخانیات یا همان استنشاق تحمیلی دود سیگار فوت می کنند.

وی افزود: همچنین مصرف دخانیات خطر مرگ ناشی از سکته های قلبی و مغزی را ۲ تا ۴ برابر افزایش می دهد.

به گفته سیاری، ۹۰ درصد افرادی که اعتیاد به مواد دخانی دارند، از سن زیر ۱۸ سال شروع به استعمال دخانیات کرده اند.