سخت مشتاق این هستم که با دوستی مشاجره کنم و دوان دوان نزد رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بروم و از ایشان بخواهم تا برایم شفاعت کنند و آن عالی‌جناب-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بدون درنگ برای شفاعت کردن من براه بیفتند. همانگونه که برای “مغیث” پیش “بریره” رفت. سخت مشتاق آن دَمی […]

سخت مشتاق این هستم که با دوستی مشاجره کنم و دوان دوان نزد رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بروم و از ایشان بخواهم تا برایم شفاعت کنند و آن عالی‌جناب-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بدون درنگ برای شفاعت کردن من براه بیفتند. همانگونه که برای “مغیث” پیش “بریره” رفت.

سخت مشتاق آن دَمی هستم که دوستی در حق من جفا کند و من نزد نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- بروم و از ایشان دادخواهی کنم. ایشان نیز حق مرا باز گیرد.
چنان‌که حضرت بلال-رضی الله عنه- برای شکایت از حضرت ابوذر-رضی الله عنه- نزد رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- رفت و نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- خطاب به حضرت ابوذر-رضی الله عنه- فرمودند: ای فرزند زن سیاه چرده! آیا او را بخاطر مادرش سرکوفت زدی؟! تو فردی هستی که هنوز خصلت‌های جاهلیت در تو وجود دارد.

یا اینکه نزد ایشان آنقدر عزیز باشم که همانگونه برای حضرت ابوبکر-رضی الله عنه- خشمگین شدند وفرمودند : آیا دوستم را برایم رها نمی‌کنید.
ای شفیع ما درود و رحمت خدا بر تو باد.