دکتر عیدخانی از فعالان عرصه جماعت تبلیغ و دعوتگران شهیر خطه خراسان و شهرستان خواف می باشند. وی بعد از عرض سلام بیان داشتند: تمام موجوداتی که در کاینات وجود دارد همه تسبیح گوی خداوند متعال هستند. و اگر خداوند اراده بکند که چیزی محقق شود هیچ چیز قدرت ممانعت از آن را ندارد. اگر […]

دکتر عیدخانی از فعالان عرصه جماعت تبلیغ و دعوتگران شهیر خطه خراسان و شهرستان خواف می باشند.

وی بعد از عرض سلام بیان داشتند:
تمام موجوداتی که در کاینات وجود دارد همه تسبیح گوی خداوند متعال هستند. و اگر خداوند اراده بکند که چیزی محقق شود هیچ چیز قدرت ممانعت از آن را ندارد.
اگر خداوند در معیت و همراهی بنده‌ای قرار بگیرد هیچ کس نمی تواند ضرری بدان بنده برساند.

ایشان با بیان واقعه رسالت حضرت موسی گفتند: همان عصایی که موسی بدان اعتماد داشت و از آن منفعت می‌برد خداوند او را به اژدهایی تبدیل کرد و موسی را هراس برداشت. خداوند بدو گفت: نترس و عصایت را بردار.
خداوند آنقدر قدرت دارد که سلطنت فرعون را با یک تکه چوب به لرزه می آورد و به تمسخر می گیرد.

و یا در جریان گذر حضرت موسی و قومش از دریا وقتی لشکر فرعون بدانها رسید. بنی اسراییل ترسیدند و موسی را ملامت کردند. اما حضرت موسی این یقین را داشت که خداوند با اوست و چنین نیز شد. و خداوند دریا را شکافت و از آن عبور کردند.
دنیا صحنه آزمایشی بیش نیست و نفس بودن در این دنیا حیات عارضی است چنانکه الله متعال آخرت را محل زندگی ابدی می داند.

سروران من!
دنیا از همه گرفته خواهد شد حال یا قبل از مرگ یا به هنکام مرگ.
متاسفانه برخی از ما آن چنان دچار تفرعن و منیّت گشته ایم که انکار تافته جدا بافته هستیم و فریب می خوریم در حالی که خیلی زود مرگ می آید و طومار زندگی پیچیده می شود.
بدون ایمان هیچی نیستیم و قطعا پول و ثروت و موقعیت نمی تواند انسان را به سعادت برساند و آرامش ببار نمی آورد.

دکتر عیدخانی با اشاره به خونریزی های سیاستمداران جهان امروز بیان داشتند: مگر می شود با له کردن انسان ها و با درهم کوبیدن احساسات می شود برای خودت خوشبختی به ارمغان ببار بیاوری؟
راه کامیابی الله را پیدا کردن است.
همه متوجه الله بشویم و یک لحظه با قلب در برابر خدا بودن و حضور او را حس کردن از تمام دنیا و داشته‌های آن بهتر است. بهترین لحظات زمانی هستند که با دوست بسر گردد.
خداوند برای به سخره گرفتن بشر امروزی یک ویروس را مامور کرد و تمام قدرتهای پوشالی در هم ریختند.

عزیزان من!
بندگی خداوند منزلت کمی نیست و بالاترین مقامی یک انسان را می تواند بدست آورد بندگی خداوند است.

ایشان در پایان با بیان داستان ایمان آوردن حضرت وحشی بن حرب گفتند:
هیچگاه از درگاه خداوند ناامید نباشیم
و هر چند که مبتلای به گناه و معاصی شده ایم باز هم از او بخواهیم و از لطف او ناامید نگردیم چرا که او نزدیک است.