انواروب: نیروهای اشغالگر صهیونیست فایز ورده را در خانه اش بازداشت کردند.  به گزارش العالم، منابع فلسطینی گفتند نیروهای اشغالگر صهیونیست فایز ورده سخنگوی جنبش حماس را در خانه اش در شهر البیره در شمال قدس اشغالی بازداشت کردند.منبع: تابناک

انواروب: نیروهای اشغالگر صهیونیست فایز ورده را در خانه اش بازداشت کردند.

 
به گزارش العالم، منابع فلسطینی گفتند نیروهای اشغالگر صهیونیست فایز ورده سخنگوی جنبش حماس را در خانه اش در شهر البیره در شمال قدس اشغالی بازداشت کردند.
منبع: تابناک