«سلام»، شعاری است که دو مؤمن در هنگام برخورد با یکدیگر آن را به کار می‌برند.

▪️«سلام»، شعاری است که دو مؤمن در هنگام برخورد با یکدیگر آن را به کار می‌برند.

▪️این شعار ریشه در همین اسم خداوند یعنی «سلام» دارد و در حقیقت دعای خیری است که مؤمن نسبت به برادر مؤمنش انجام می‌دهد.

 ▪️وقتی فردی به فرد دیگر می گوید: «السلام عليكم»[یا به شکل مفرد می‌گوید: «السلام علیک» در حقیقت برای او دعای خیر کرده است؛ اما متأسفانه امروز چنین شعاری [همچون بسیاری از شعارها و کلمات اسلامی دیگر]چنان معنای خود را از دست داده است که به عنوان رمز تعظيم تلقی می‌شود و بر این اساس، در جامعه، قرار بر این است که همیشه کوچکترها بر بزرگترها [و ضعیفان بر اقوياء] سلام کنند و کار از این هم فراتر رفته و به جایی رسیده که اگر فردی به فرد دیگر سلام کند، طرف مقابل احساس شرمندگی می‌کند که چرا او زودتر سلام نداده است.

▪️این شعار در اصل به معنی «سَلَّمَكُم اللّه» می‌باشد؛ یعنی «خداوند شما را از هر چه نامطلوب است سالم گرداند». و تشریع این دعا هنگام برخورد دو مؤمن با هم به این خاطر است که روابط مؤمنین با یکدیگر مشخص باشد. وقتی مؤمنی به مؤمن دیگر می رسد و می گوید: «السلام علیکم» یعنی من از خدا می‌خواهم که شما را سالم گرداند (سالم نگه دارد و در حقیقت چنین دعایی نشان می‌دهد که فرد مؤمن نمی خواهد به برادر مؤمنش آزار و اذیتی برساند و او را دچار آفتی کند، زیرا اگر اینگونه نباشد در ظاهر و باطن تناقضی به وجود خواهد آمد، زیرا به ظاهر می‌گوید: خدا تو را سالم گرداند، ولی در غیابش در پی اذیت و آزار اوست، و این دو امر باهم توافق و سازگاری ندارند.

? منبع: اسماء حسنی، به نقل از کانال «ناصر سبحانی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.