اصل سخن بنده متوجه والدین است که در این فصل بیشتر مراقب فرزندان خود بوده و آمد و شد و نشست و برخاست آنها را زیر نظر داشته باشند و نگذارند آب حسرت بر جوی آنها روان گردد که آب رفته به جوی باز نمی گردد. هیچ فصلی از فصلهای خدا خالی از زیبایی نیست؛ […]

اصل سخن بنده متوجه والدین است که در این فصل بیشتر مراقب فرزندان خود بوده و آمد و شد و نشست و برخاست آنها را زیر نظر داشته باشند و نگذارند آب حسرت بر جوی آنها روان گردد که آب رفته به جوی باز نمی گردد.

هیچ فصلی از فصلهای خدا خالی از زیبایی نیست؛ یکی بخاطر سرسبزی اش، یکی بخاطر خنکی اش دیگری بخاطر رؤیایی بودنش و آخری هم بخاطر سپیدی­اش.

اما تابستان از دوست داشتنی ترین فصل هاست، بالاخص برای جوانان و نوجوانان که در این فصل با فراغت از درس و کلاس و خوابیدن تا دیر وقت در صبح، سعی می کنند خستگی چندماه تلاش در مدرسه را از تن بدر کنند.

گرمای این فصل بالاخص در این روزهای طولانی و بلند، کمتر به جوانان فرصت دورهم نشینی را می دهد و از آنجا که برخی هم در طول روز به کارهای پاره وقت و یا تمام وقت مشغول هستند، نمی توانند در طول روز آنطور که دلشان می خواهد مجالست و همپایی کنند.

اما با غروب خورشید و خنک تر شدن هوا و پایان یافتن کارهای روزانه، معمولا مشاهده می شود در سر بسیاری از کوچه ها چند نفر نوجوان شسته و با هم بلند بگو و بخند دارند و یا با سوار شدن بر موتورسیکلت ها کوچه ها را پیست موتور سواری خود می کنند.

از نظر کارشناسان تابستان فصل افزایش و بالا رفتن جُرم هاست. جرم هایی از قبیل نزاع های خیابانی و سرقت در این فصل افزایش می یابد. به عنوان نمونه  در مورد افزایش سرقت در تابستان کارشناسی چنین می گوید: ما در تابستان با افزایش سرقت وسایلی مانند موتورسیکلت و دوچرخه روبه‌رو هستیم. دلیلش هم این است که استفاده از این وسایل در فصل گرما مقدورتر است، بنابراین دسترسی سارقان برای ارتکاب جرم بیشتر می‌شود و وقوع چنین جرایمی افزایش می‌یابد و می‌توان گفت: یکسری جرایم رابطه مستقیمی با گرمی و سردی هوا دارند.

نوجوان به بهانه اینکه روز سرکار هستم و یا اینکه شب هوا خنک تر است تا دیر وقت در کوچه می مانند و یا به شبگردی های غیرضروری پرداخته و نه تنها مزاحمت هایی برای همسایگان و اهل محل ایجاد می کند، بلکه در بسیاری از موارد نشست با افراد بدتربیت و ناباب، نتایج و عواقب بدی بر آنها به جای می گذارد.

اصل سخن بنده متوجه والدین است که در این فصل بیشتر مراقب فرزندان خود بوده و آمد و شد و نشست و برخاست آنها را زیر نظر داشته باشند و نگذارند آب حسرت بر جوی آنها روان گردد که آب رفته به جوی باز نمی گردد.

 

 

عصمت الله تیموری