انواروب: هشت هزار و ۳۰۰ فرش مسجدالحرام را برای شستشو به قالیشویی انتقال دادند.به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، مهندس سلطان القرشی، مدیر اداره نظافت و فرش مسجدالحرام با نزدیک شدن به مناسک حج تمتع گفت: هشت هزار و 300 فرش را برای شستشو و تمیز کاری به قالیشویی انتقال داده اند […]

انواروب: هشت هزار و ۳۰۰ فرش مسجدالحرام را برای شستشو به قالیشویی انتقال دادند.
به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، مهندس سلطان القرشی، مدیر اداره نظافت و فرش مسجدالحرام با نزدیک شدن به مناسک حج تمتع گفت: هشت هزار و 300 فرش را برای شستشو و تمیز کاری به قالیشویی انتقال داده اند تا برای پس از مراسم حج آماده شود.
همچنین به دلیل اذحام جمعیت در مراسم حج، قرآنها را در مسجد الحرام از مخازن کتاب به ستونهای شبستان و دیوارهای مسجد انتقال داده اند.
مدیر اداره نظافت و فرش مسجدالحرام اظهار داشت: برای سهولت عبور و مرور حجاج این اقدامات انجام گرفته است.