✍🏾: بدیع‌الزّمان سعید نورسی (رحمه الله) من در مدرسه حیات اجتماعی بشر در این زمان و زمین درس آموختم و دانستم، که آن چه موجب پرواز اجانب و اروپاییان به آینده و توقف مادی ما در قرون وسطی است شش بیماری است که عبارتند از: ▪️     ۱٫ به وجود آمدن یأس و نا امیدی در […]

✍🏾: بدیع‌الزّمان سعید نورسی (رحمه الله)

من در مدرسه حیات اجتماعی بشر در این زمان و زمین درس آموختم و دانستم، که آن چه موجب پرواز اجانب و اروپاییان به آینده و توقف مادی ما در قرون وسطی است شش بیماری است که عبارتند از:

▪️     ۱٫ به وجود آمدن یأس و نا امیدی در ما.
▫️     ۲٫ از بین رفتن صدق و راستی در حیات اجتماعی سیاسی.
▪️     ۳٫ علاقه به عداوت و دشمنی.
▪️     ۴٫ جهل به ارتباطات نورانی که اهل ایمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
▫️    ۵٫ استبداد که همچون انواع بیماریهای واگیردار انتشار می‌یابد.
▪️     ۶٫ انحصار همت و تلاش در منافع شخصی.