شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل، حدود یک سال پس از سرنگونی معمر قذافی، رسما قدرت را به کنگره ملی این کشور واگذار کرد.  کنگره ملی وظیفه تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی جدید را برعهده دارد. انتخابات کنگره ملی تقریبا یک ماه پیش برگزار شد که ائتلاف نیروهای ملی به رهبری […]

شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل، حدود یک سال پس از سرنگونی معمر قذافی، رسما قدرت را به کنگره ملی این کشور واگذار کرد.  کنگره ملی وظیفه تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی جدید را برعهده دارد.
انتخابات کنگره ملی تقریبا یک ماه پیش برگزار شد که ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل، بیشترین کرسی ها را بدست آورد و حزب عدالت و سازندگی  وابسته به اخوان المسلمین در ردیف دوم جای گرفت.