انواروب: دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: اگر دولت بتواند درباره حقوق شهروندی به وعده های خود عمل کند، حقوق اقلیت ها هم خود به خود تامین می شود.حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در بخشی از گفت و گو با سالنامه 93 روزنامه شرق افزود: بخشی […]

انواروب: دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت: اگر دولت بتواند درباره حقوق شهروندی به وعده های خود عمل کند، حقوق اقلیت ها هم خود به خود تامین می شود.
حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی در بخشی از گفت و گو با سالنامه 93 روزنامه شرق افزود: بخشی از انتظارات و توقعات اقلیت ها در راستای حقوق شهروندی تعریف می شود.
وی حقوق شهروندی را یک خواست ملی دانست و اظهار داشت:

همه مردم، نخبگان، احزاب و جریان های سیاسی، رهبران مذاهب، اقوام و ادیان می خواهند دولت به حداقل های حقوق شهروندی توجه کند و اگر دولت بتواند به آن عمل کند، بخش زیادی از انتظارات اقوام و اقلیت ها تامین می شود.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی با یادآوری این نکته که البته تامین همه این انتظارات در اختیار دولت نیست، اضافه کرد: بخشی از آن در اختیار قوه قضاییه و بخشی در اختیار مجلس است. هر چند، دولت، عمده آن است.
یونسی توضیح داد: دولت به عنوان قوه مجریه که تقریبا از نظر کمی و کیفی عمده حاکمیت را شامل می شود اگر بتواند خوب عمل کند، بخش زیادی از مطالبات مردم تامین می شود و می تواند فضا را هم آماده کند که دو قوه دیگر همراهی کنند به ویژه، قوه قضاییه که اگر فضا آماده شود، به طور طبیعی همراهی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشارکت اقوام و اقلیت ها در اداره مناطق خود می تواند به امنیت کشور هم کمک کند؟، گفت: اکنون شرایط نسبت به گذشته، زمین تا آسمان تفاوت دارد.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی اضافه کرد: علمای اهل سنت نسبت به گذشته با دولت بسیار همکاری می کنند، اکنون هم از رایی که داده اند، راضی هستند. آنها هم خوب می دانند که برداشتن موانع زمان می برد و موانع فرهنگی و سایر موانع یک شبه حل نمی شود.
به نقل از: انتخاب