سخنگوی رسمی شورای انتقالی لیبی و سخنگوی رسمی وزارت دفاع این کشور ضمن تکذیب خبر فرار سیف الاسلام قذافی از زندا ن اعلام کردند که وی همچنان در زندان الزنتان تحت بازداشت است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع مصر، “محمد الحریزی” سخنگوی رسمی شورای انتقالی لیبی و “عادل البرعصی” سخنگوی رسمی […]

سخنگوی رسمی شورای انتقالی لیبی و سخنگوی رسمی وزارت دفاع این کشور ضمن تکذیب خبر فرار سیف الاسلام قذافی از زندا ن اعلام کردند که وی همچنان در زندان الزنتان تحت بازداشت است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع مصر، “محمد الحریزی” سخنگوی رسمی شورای انتقالی لیبی و “عادل البرعصی” سخنگوی رسمی وزارت دفاع لیبی شب گذشته (چهارشنبه) در اظهاراتی تاکید کردند که سیف الاسلام همچنان در زندان الزنتان تحت بازداشت قرار دارد.
این دو مقام لیبیایی با تکذیب خبر برخی رسانه ها درباره فرار سیف الاسلام به نیجر یا قبرس، اعلام کردند: سیف الاسلام از لحاظ جسمانی شرایط مناسبی دارد و تحت حراست شدید نیروهای امنیتی در الزنتان قرار دارد.
برخی رسانه ها روز گذشته از فرار سیف الاسلام از بازدشتگاهش با کمک “محمد رشید” مشاور ویژه وی خبر داده بودند.