انوار وب: مقامات فدرال آمریکا طی اتهامی رسمی یک شرکت غذایی آمریکا را متهم کردند که در خصوص گوشت هایی که با عنوان “حلال” به کشورهای اسلامی مونتاژ می کرده است، حقه بازی و فریبکاری نموده و این گوشت ها از شرایط ذبح “حلال” برخوردار نبوده اند. با این حال شرکت “میدمار”  در ایالت “آیوا” […]

انوار وب: مقامات فدرال آمریکا طی اتهامی رسمی یک شرکت غذایی آمریکا را متهم کردند که در خصوص گوشت هایی که با عنوان “حلال” به کشورهای اسلامی مونتاژ می کرده است، حقه بازی و فریبکاری نموده و این گوشت ها از شرایط ذبح “حلال” برخوردار نبوده اند.

با این حال شرکت “میدمار”  در ایالت “آیوا” آمریکا با انتشار بیانیه ای در وب سایت رسمی خود، اتهامات وارده به این شرکت که تعداد آن به 100 اتهام رسیده و عمدتا مربوط به ارائه گزارشات و مدارک غیرصحیح در خصوص نوع گوشت گاوی که در قالب محموله هایی به قیمت 5 میلیون دلار به بازار ارائه شده است،  می شود را نفی کرد.

در همین حال این قضیه، شرکت دوست و وابسته به میدمار، به نام شرکت “خدمات اسلامی آمریکا” را نیز در بر گرفته و این شرکت که محصولات خود را در مالزی، اندونزی، کویت، امارت متحده عربی و عربستان پخش می کند به اتهاماتی مشابه در خصوص مستند سازی گوشت گاو به عنوان “حلال” برای صادر کردن به این کشورها متهم گردیده است.
منبع: اخبار جهان اسلام