انوار وب: وضعیت اسفناک برخی مناطق فقیر عراق باعث شده که گروه های تبشیری مسیحی فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به تبلیغ دین خود کنند. رسانه های عراقی با انتشار گزارشی از وضعیت اسفناک برخی مناطق فقیر عراق، مدعی شدند که این وضعیت باعث شده که گروه های تبشیری مسیحی فرصت را غنیمت شمرده […]

انوار وب: وضعیت اسفناک برخی مناطق فقیر عراق باعث شده که گروه های تبشیری مسیحی فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به تبلیغ دین خود کنند.

رسانه های عراقی با انتشار گزارشی از وضعیت اسفناک برخی مناطق فقیر عراق، مدعی شدند که این وضعیت باعث شده که گروه های تبشیری مسیحی فرصت را غنیمت شمرده و اقدام به تبلیغ دین خود کنند.

این رسانه ها همچنین افزودند: این گروه های تبشیری با کمک رسانی به خانواده های فقیر از طریق دادن پول، غذا، پوشاک و برخی دیگر مایحتاج مورد نیاز آنان، یک نسخه انجیل هم به آنها می دهند و تلاش می کنند آنان را به دین مسیح دعوت کنند.

رسانه های عراقی در ادامه نوشتند: متأسفانه برخی از این خانواده های فقیر هم به دلیل فقر فرهنگی، فریب این گروه های تبشیری را می خورند و مسیحی می شوند.

لازم به ذکر است، این گروه های تبشیری در دیگر مناطق فقیر جهان مانند کشورهای آفریقایی نیز فعالیت بسیار گسترده ای دارند و موفق شده اند در برخی نقاط و کشورهای آفریقایی به موفقیت هایی هم دست یابند.
منبع: مهر