مجمع عمومی سازمان سازمان ملل متحد با 138 رای موافق در برابر 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع با ارتقاء وضعیت دولت خودگردان فلسطین به عنوان کشور ” ناظر غیر عضو” در این سازمان موافقت کرد.محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین شامگاه روز پنجشنبه 29-11-2012  (9 آذر 1392)با حضور در مقر سازمان ملل متحد […]

مجمع عمومی سازمان سازمان ملل متحد با 138 رای موافق در برابر 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع با ارتقاء وضعیت دولت خودگردان فلسطین به عنوان کشور ” ناظر غیر عضو” در این سازمان موافقت کرد.
محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین شامگاه روز پنجشنبه 29-11-2012  (9 آذر 1392)با حضور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا رسما فلسطین را به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل به رسمیت بشناسند.
او اقدام مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان صدور ” گواهی تولد” برای دولت فلسطین” توصیف کرد.
محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در سخنرانی خود گفت: “ما اینجا آمده ایم تا مجمع عمومی سازمان ملل با “صدور گواهی تولد دولت فلسطین ” موافقت کند”.
وی افزود:” ما از همه جهانیان می خواهیم که با تصحیح بی عدالتی تاریخی و ظلمی که علیه فلسطینی ها انجام گرفت به وظیفه اخلاقی خود عمل کنند.”
او همچنین اظهار داشت:” لحظه تاریخی که در آن همه جهانیان به اسرائیل بگویند “اشغالگری و شهرک سازی” کافی است، فرا رسیده است”.
پذیرش فلسطین به عنوان عضو “ناظر” در سازمان ملل متحد باعث شادی فلسطینی ها شد. صدها فلسطینی پنجشنبه شب در خیابان های رام الله جمع شدند و به شادی و پایکوبی پرداختند.