انوار وب: حزب راست افراطی سوئیس طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره مهاجرت پذیری کشور که عمدتا علیه مسلمانان مطرح شده است را در سطح قانون تصویب کرد.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، حزب راست افراطی سوئیس با 50.3 درصد رای موافق طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره […]

انوار وب: حزب راست افراطی سوئیس طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره مهاجرت پذیری کشور که عمدتا علیه مسلمانان مطرح شده است را در سطح قانون تصویب کرد.
به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، حزب راست افراطی سوئیس با 50.3 درصد رای موافق طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره مهاجرت پذیری کشور که عمدتا علیه مسلمانان مطرح شده است را در سطح قانون تصویب کرد.

در حالی که دولت فدرال به شدت با این قانون مخالف بود، پافشاری ایالت های « تسین » « اسشواتز» « برن» تاثیر خود را گذاشت و به تصویب این قانون منجر شد.
به این ترتیب کشور سوئیس در پذیرش مهاجران خارجی خودمختار عمل می کند و در آن قوانینی را در نظر می گیرید که مسئله دین یکی از اولویت ها باشد و در مجموع پذیرش مهاجر تابع منافع ملی و اجتماعی سوئیس تنظیم شود.
جالب است بدانیم کشور سوئیس در سال 2009 قانون منع ساخت مناره را تصویب کرد.
منبع: شبستان