انواروب: دولت قرقیزستان طی حکمی ممنوعیت اذان صبح در بلندگوها را صادر نموده و در راستای اجرایی ساختن آن  ابلاغیه ای به اداره امور دینی و معنوی ارسال کرده است. بر اساس گزارش ها اقشار زیادی از جامعه این حکم را رد نموده و شهروندان آن را نپذیرفته اند. چرا که آنها بواسطه اذان با صدای […]

انواروب: دولت قرقیزستان طی حکمی ممنوعیت اذان صبح در بلندگوها را صادر نموده و در راستای اجرایی ساختن آن  ابلاغیه ای به اداره امور دینی و معنوی ارسال کرده است.

بر اساس گزارش ها اقشار زیادی از جامعه این حکم را رد نموده و شهروندان آن را نپذیرفته اند. چرا که آنها بواسطه اذان با صدای بلند متوجه وقت نماز می شوند.

غیر مسلمانان نیز بیان داشته اند که نسبت به اذان در بلندگو هیچگونه اعتراضی ندارند، بلکه اذان را آرامش دهنده اعصاب می دانند – بنا به گفته خودشان-  همه ی آنها آرزوی زندگی در کنار مسجد را دارند.

منبع: الالوکه