انوار وب: ریهام دوابشه مادر شهید کوچک علی دوابشه که به دست افراطیون یهودی در آتش سوزی به شهادت رسیده بود، امروز صبح به فرزند و شوهرش پیوست. خانواده ریهام 27 ساله شامگاه شنبه بیان داشتند که حال وی رو به وخامت است. دکتر محمد دوابشه به خبرگزاری فلسطینی  (معا) گفت:  وی در بیمارستان تل […]

انوار وب: ریهام دوابشه مادر شهید کوچک علی دوابشه که به دست افراطیون یهودی در آتش سوزی به شهادت رسیده بود، امروز صبح به فرزند و شوهرش پیوست.

خانواده ریهام 27 ساله شامگاه شنبه بیان داشتند که حال وی رو به وخامت است.

دکتر محمد دوابشه به خبرگزاری فلسطینی  (معا) گفت:  وی در بیمارستان تل هشومیردر منطقه الخط الأخضر مورد مراقبت بوده که بعد از به هوش آمدن خانواده خود را خواسته است و هم اکنون حال وی رضایت بخش نیست.

شایان ذکرست که یهودیان افراطی طی ماه گذشته با حمله به خانه دوابشه در دوما جنوب نابلس یورش برده و خانه آنها را به اتش کشیدند که بعد از این حادثه سعد دوابشه فرزند کوچک این خانه شهید شد که بعد از چند روز منجر به شهادت پدر وی گردید و اکنون نیز ریهام مادر خانواده بر اثر جراحات وارده از آتش سوزس بدان ها ملحق گردید.
منبع: مفكرة الإسلام