انوار وب: محمود عباس در سخنرانی خود در شهر البیره در کرانه باختری رود اردن، ورود شهرک نشینان یهودی به مسجد الاقصی را محکوم کرد. وی ضمن مخاطب قرار دادن مردم فلسطین اظهار داشت:لازم است که همه ما مسجد الاقصی را در کانون توجهمان قرار دهیم. به هر شیوه ای که می توانیم باید مانع […]

انوار وب: محمود عباس در سخنرانی خود در شهر البیره در کرانه باختری رود اردن، ورود شهرک نشینان یهودی به مسجد الاقصی را محکوم کرد.

وی ضمن مخاطب قرار دادن مردم فلسطین اظهار داشت:لازم است که همه ما مسجد الاقصی را در کانون توجهمان قرار دهیم. به هر شیوه ای که می توانیم باید مانع از رود شهرک نشینان یهودی به این مسجد شویم. این مسجد الاقصی ما است. این حرم ما است. انان حق ورود به مسجد الاقصی را ندارند.

عباس با بیان اینکه قدس صرفا از ان فلسطینیان نیست بلکه این شهر در قلوب تمامی مسیحیان و مسلمانان جای دارد افزود: قدس تاج سر ما و پایتخت ابدی دولت فلسطین است. بدون ان دولت ما مفهومی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اراضی اشغالی سال 1967از آن فلسطین است افزود: این اراضی براساس ادعاهای اسراییل، اراضی مورد مناقشه نیست. بلکه این سرزمینها از سوی اسراییل اشغال شده است.

عباس تصریح کرد: برای اینکه در این خصوص از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای صادر شود به این شورا مراجعه خواهیم نمود.

منبع: اخبار جهان اسلام