56 میلیون و 322 هزار 632 نفر  در ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند که در 180 هزار و 64 شعبه آرای خود را به صندوق ها خواهند انداخت. رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه از ساعت هشت صبح به وقت محلی امروز در سراسر این کشور آغاز شد.به […]

56 میلیون و 322 هزار 632 نفر  در ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند که در 180 هزار و 64 شعبه آرای خود را به صندوق ها خواهند انداخت.

رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه از ساعت هشت صبح به وقت محلی امروز در سراسر این کشور آغاز شد.
به گزارش انواروب به نقل از رسانه ها ، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه در این انتخابات با رقیبی سرسخت به نام محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق روبروست.
اردوغان و اینجه روز شنبه در آخرین روز تبلیغات اظهاراتی را علیه یکدیگر به زبان آوردند. بر اساس تغییراتی که سال گذشته در پی برگزاری همه پرسی در قانون اساسی ترکیه اعمال شد، فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اختیارات وسیعی خواهد داشت.
56 میلیون و 322 هزار 632 نفر  در ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند که در 180 هزار و 64 شعبه آرای خود را به صندوق ها خواهند انداخت.