آرمان ملی : در انتخابات ریاست جمهوری در حالی ابراهیم رئیسی ادعا کرد برنامه‌ای ۷ هزار صفحه‌ای برای مدیریت کشور دارد که غلامحسین کرباسچی می‌گوید: بعد از گذشت دو سال ما در عمل چیزی از او ندیده‌ایم. 🔹 مردم را ناراضی‌ کرده‌اند این چهره سیاسی اصلاح‌طلب افزود: به‌نظر می‌رسد دولت مغز اقتصادی ندارد و از […]

آرمان ملی : در انتخابات ریاست جمهوری در حالی ابراهیم رئیسی ادعا کرد برنامه‌ای ۷ هزار صفحه‌ای برای مدیریت کشور دارد که غلامحسین کرباسچی می‌گوید: بعد از گذشت دو سال ما در عمل چیزی از او ندیده‌ایم.

🔹 مردم را ناراضی‌ کرده‌اند

این چهره سیاسی اصلاح‌طلب افزود: به‌نظر می‌رسد دولت مغز اقتصادی ندارد و از برنامه رئیسی برای اداره کشور تا به امروز اقدام عملی دیده نشده است. وی خاطرنشان کرد: شرایط به نحوی است که فرقی ندارد اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت باشند یا اصولگرایان، کاری از دست کسی ساخته نیست. اما مقامات مختلف از دولتی‌ها گرفته تا مجلسی‌ها هم اقدامات و اظهاراتی داشتند که مردم را ناراضی کرد. عملکرد نمایندگان در این دوره چنان بوده که گویا تمام نماینده‌ها سفارش شده هستند و تماما از یک فیلتر عبور کرده‌اند که هر چه به آنها گفته شود بگویند چشم.

🔸 دولت برنامه نداد
دولت تا چه میزان به وعده‌هایش عمل کرده است؟ غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم گفت: درخصوص عمل به برنامه‌ها و وعده‌ها نیز باید گفت در بحث برنامه که دولت می‌تواند خیلی راحت از زیر برنامه در برود، چون دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی ارائه نداده است. حتی در زمان رأی اعتماد هم من یادم می‌آید که دولت برنامه کلی ارائه نداد صرفا یک چند صفحه‌ای را آوردند و یک کلیاتی می‌گفتند که این را بعدا می‌نشینیم و همفکری می‌کنیم و می‌آوریم که آن هم نشد؛ یعنی چیز مدونی ندارند و خیلی راحت می‌توانند زیر آن بزنند. تنها چیزی که وجود دارد و می‌توان نسبت به آن از دولت مطالبه کرد وعده‌ها است، وعده‌هایی که در رقابت‌های انتخاباتی و شروع به کار دولت به‌صورت شفاهی مطرح کرده بودند.

🔹 اقتصاد ما غیرواقعی است

شفاف‌سازی به کجا رسید؟ احمدعیلرضابیگی نماینده مجلس، درباره این‌که هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام ســه مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» «ســاماندهی کارکنان دولــت» و «مصوبه قیر رایگان» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوما این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد. یعنی مجلس به‌عنوان نهادی که تماما متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود. وی افزود: قیر رایگان محصول اقتصاد غیرآشکار ماست و اقتصاد ما غیرواقعی است./آرمان ملی