انوار وب: اتحادیه اسلامی اتریش در راه تصحیح برخی از دیدگاه ها و آرای موجود علیه اسلام  و اقلیت مسلمان  و همچنین برای آشناسازی جامعه اتریش بافعالیت های اسلامی و زندگی مسلمانان از برگزاری کمپین « روز مساجد باز» در این کشور خبر داد.
به گزارش  النشره، سازمان اسلامی مذکور در این باره بیان کرد: تمام مساجد کشور روز 19 اکتبر جاری درهای خود را به جامعه اتریش خوهند گشود تا از نزدیک آنان را با اسلام و فعالیت های اسلامی آشنا سازند.
اتحادیه اسلامی با صدور بیانیه ای با همین موضوع و با اشاره به این که این اولین بار است که تمام مساجد اتریش به طور همزمان درهای خود را به روی شهروندان می گشایند تصریح کرد: در این روز کنفرانس هایی برگزار  و با استفاده از آن ها به سوال های موجود در ذهن شهروندان پاسخ داده خواهد شد و با توضیح و بیان واقعیت زندگی مسلمانان تصورات سابق تصحیح می شوند.
 لازم به ذکر است که تا قبل از این تعدادی از مساجد وین با هدف افزایش دوستی با شهروندان اقدام به برگزاری روزی برای دیدار از مساجدکرده بودند و به دلیل موفقیت هایی که در این باره کسب شد اتحادیه اسلامی تصمیم گرفت روز واحدی را به عنوان روز بازگشایی مساجد در تمام اتریش تعیین کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.