انواروب: مسلمانان آتن سالها است منتظر تحقق وعده های دولت آتن برای ساخت یک مسجد آبرومند است.    به نقل از الجزیره، آتن تنها پایتخت در اروپا است که مسجدی برای مسلمانان ندارد. مسلمانان یونان ۱۰ سال است که منتظر عمل کردن دولت به قول های خود در ساخت و تکمیل یک مسجد در حومه […]

انواروب: مسلمانان آتن سالها است منتظر تحقق وعده های دولت آتن برای ساخت یک مسجد آبرومند است.

 

 به نقل از الجزیره، آتن تنها پایتخت در اروپا است که مسجدی برای مسلمانان ندارد. مسلمانان یونان ۱۰ سال است که منتظر عمل کردن دولت به قول های خود در ساخت و تکمیل یک مسجد در حومه آتن هستند.

 از سال ۲۰۰۶ کار ساخت مسجد آتن آغاز شده اما افراطیون و گروه های راست نمی گذارند این مسجد ساخته شود. مسلمانان یونان امیدوارند دولت بتواند جلوی این گروه های افراطی بایستد تا آنها از نماز خواندن در زیرزمین ها و پارکینگ ها خلاصی یابند.

منبع: شفقنا