انواروب: به گزارش تقریب ، شور و شوق برگزاری همه پرسی به منظور جدایی اسکاتلند از بریتانیا و مبدل شدن اسکاتلند به یک کشور مستقل، به اوج خود رسیده و  تبلیغات موافقان و مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، کاملا داغ شده است. نتایج نظر سنجی های موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند، متفاوت است و نشان […]

انواروب: به گزارش تقریب ، شور و شوق برگزاری همه پرسی به منظور جدایی اسکاتلند از بریتانیا و مبدل شدن اسکاتلند به یک کشور مستقل، به اوج خود رسیده و  تبلیغات موافقان و مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، کاملا داغ شده است. نتایج نظر سنجی های موافقان و مخالفان استقلال اسکاتلند، متفاوت است و نشان می دهد هر کس از ظن خود، نظرات را منعکس می کند. به این ترتیب، موافقان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، مدام اعلام می کنند که شمارشان از مخالفان بیش تر است و مخالفان نیز خود را پیروز قطعی همه پرسی روز پنج شنبه این هفته می دانند اما براساس آخرین نظر سنجی های مستقل، شمار موافقان و مخالفان جدایی اسکاتلند از بریتانیا، بسیار به هم نزدیک است. از آنجایی که بخشی ازمسلمانان در اسکاتلند، در احزاب سیاسی مخالف استقلال همچون احزاب کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات فعالند، با پیروی از مواضع حزبی، در مخالفت با استقلال اسکاتلند می کوشند اما شماری از مسلمانان نیز به تبعیت از احزاب موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا، همچون حزب ملی اسکاتلند، استقلال اسکاتلند را ترجیح می دهند.

 

وضعیت مسلمانان در اسکاتلند، همچون دیگر اقلیت ها در این منطقه، مناسب تر از دیگر نقاط بریتانیاست و فعالیت آزادانه آنان در امور دینی، سیاسی و اجتماعی، نوعی تعلق خاطر را ایجاد کرده است. براساس سرشماری سال 2001 میلادی در اسکاتلند، مسلمانان با بیش از 42 هزار نفر، کم تر از یک درصد جمعیت بیش از 5 میلیون و 60 هزار نفری این منطقه را تشکیل می دادند که در آخرین سرشماری در سال 2011 میلادی، این میزان با بیش از 76 هزار نفر، به حدود 1/5درصد از جمعیت حدود 5 میلیون و 300 هزار نفری اسکاتلند افزایش یافت. در حالی که آمار دقیقی از شمار مسلمانان موافق و مخالف جدایی اسکاتلند در دست نیست، رادیوی آواز اف ام (Awaz FM) در اسکاتلند اعلام کرده است که حدود 70 درصد از مسلمانان، موافق استقلال اسکاتلندند. همچنین به گزارش شبکه خبری هافینگتون پست، با این که اقلیت ها از مدافعان جدی استقلال اسکاتلندند، اغلب 600 یهودی اسکاتلند، در همه پرسی 27 شهریور ماه، با استقلال اسکاتلند مخالفت خواهند کرد.

به نظر می رسد نگرانی از سیاست های ضد مهاجران در رسانه ها و دولت انگلیس، جنگ افروزی های دولت انگلیس در افغانستان و عراق، گسترش اسلام هراسی در میان احزاب بزرگ بریتانیا و تاکید افراطی دولت ائتلافی و حزب محافظه کار حاکم ،بر ارزش های مبهم بریتانیایی، از علل اقبال مسلمانان و دیگر اقلیت ها در اسکاتلند، به جدایی از بریتانیا باشد.البته در کنار این موارد، رویکرد حزب ملی اسکاتلند به اقلیت ها نیزموجب شده است اغلب اقلیت ها، از هواداران جدایی استقلال اسکاتلند شوند و در ستادهای “آری” به استقلال، فعالیت کنند.با این حال فعالیت احزاب موافق استقلال و دامن زدن به احساسات ملی گرایانه در اسکاتلند، تا حدودی به نگرانی اقلیت ها از ملی گرایی افراطی منجر شده است.

درهرحال مسلمانان بریتانیا نیزهمچون دیگر مردم این کشور مشتاقانه منتظرند تا نتیجه نظرسنجی روز پنجشنبه این هفته مشخص شود.