انوار وب: صدها نفر از مسلمانان میانمار، دیروز جمعه ۲۴ آبان‌ماه، با اشك و آه از هیئت اعزامی سازمان همكاری اسلامی استقبال كردند.به گزارش خبرگزاری تقریب هیئت اعزامی سازمان همكاری اسلامی كه برای رسیدگی به وضعیت مسلمانان مظلوم و ستمدیده روهینگیا به میانمار سفر كرده است، دیروز جمعه ۲۴ آبان‌ماه، در فرودگاه شهر اكیاب، مركز […]

 انوار وب: صدها نفر از مسلمانان میانمار، دیروز جمعه ۲۴ آبان‌ماه، با اشك و آه از هیئت اعزامی سازمان همكاری اسلامی استقبال كردند.
به گزارش خبرگزاری تقریب هیئت اعزامی سازمان همكاری اسلامی كه برای رسیدگی به وضعیت مسلمانان مظلوم و ستمدیده روهینگیا به میانمار سفر كرده است، دیروز جمعه ۲۴ آبان‌ماه، در فرودگاه شهر اكیاب، مركز ایالت اراكان میانمار با خیل عظیمی از مسلمانانی روبرو شد كه با اشك و آه از آنان استقبال كردند.
خبرگزاری روهینگیت گزارش داده است، مسلمانان روهینگیا كه به استقبال هیئت اعزامی این سازمان رفته بودند، پلاكاردهایی با مضمون خوش‌آمد گویی به هیئت اعزامی و همكاری با آنان در دست داشتند.
این درحالی است كه حدود ۸۰۰ نفر از بوداییان افراطی به هنگام ورود این هیئت تظاهرات اعتراض آمیزی در فرودگاه اكیاب به راه انداخته و خواستار خروج آنان از میانمار شدند.
بوداییان پلاكاردهایی با این مضامین در دست داشتند: “سازمان همكاری اسلامی! به مقر خود بازگرد و در امور داخلی ما دخالت نكن! شما برای دفاع از حقوق بشر به اینجا نیامده‌اید، بلكه برای نشر اسلام اینجا هستید!”
گفتنی است بوداییان تظاهرات خود را از دو هفته پیش و به محض اطلاع از سفر هیئت سازمان همكاری اسلامی به میانمار، برنامه ریزی كرده بودند و از گروه‌های بودایی و دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته بودند تا  در این تظاهرات شركت نمایند.