مسلمانان آلمان از تبليغات اخير برلين که گرايش‌ های اسلامي جوانان را نشانه دست داشتن آن ‌ها در «فعاليت‌ هاي تروريستي» مي‌ داند خشمگين شده‌اند.چهار گروه مسلمان در واکنش به يک پوستر جنجال ‌برانگيز ضد اسلامي که وزارت کشور آلمان منتشر کرد، به شدت آن را محکوم کردند و گفتند چنین اقدامی «متهم کردن جمعي» […]

مسلمانان آلمان از تبليغات اخير برلين که گرايش‌ های اسلامي جوانان را نشانه دست داشتن آن ‌ها در «فعاليت‌ هاي تروريستي» مي‌ داند خشمگين شده‌اند.
چهار گروه مسلمان در واکنش به يک پوستر جنجال ‌برانگيز ضد اسلامي که وزارت کشور آلمان منتشر کرد، به شدت آن را محکوم کردند و گفتند چنین اقدامی «متهم کردن جمعي» چهار ميليون مسلمان در آلمان است.
در پی این اقدام، گروه‌هاي برجسته اسلامی «شوراي مرکزي مسلمانان آلمان»، «اتحاديه ترک- اسلامي امور مذهبي»، «فدراسيون مراکز فرهنگ اسلامي» و «انجمن اسلامي بوسني ‌هاي آلمان» نیز همکاری امنيتي خود با دولت برلین پايان داده ‌اند. بر اساس همکاری، مساجد به دولت آلمان در يافتن مظنونان به تروريست کمک مي ‌کردند.
اين پوستر تصاويري از جوانان مسلمان را نشان مي‌ دهد که روي آن نوشته شده بود «گمشده» و از خانواده‌ هاي آلماني مي‌ خواهد که در صورت مشاهده هرگونه اقدام پنهاني از سوی پسران خود با سرويس مشاوره دولتي تماس بگيرند.
همچنین، بر روي اين پوستر نوشته شده است: «اين پسر ماست. ما او را گم کرده ‌ايم، زیرا او ديگر مانند گذشته نيست. ما مي ‌ترسيم متعصبان مذهبي و گروه‌ هاي تروريست موجب شوند آن‌ها را به طور کامل از دست بدهيم.»
برلين قرار است اين پوستر را از ماه سپتامبر در مراکز خريد بزرگ و خيابان ‌ها توزيع کند.

منبع: پرس تی وی