انواروب: به گزارش جام نیوز؛ شیخ ابراهیم الطلحه مبلغ و روحانی دینی اعلام کرد که تمام ساکنان یکی از روستاهای آفریقایی بعد از رساندن کمک های غذایی و دارویی به انان بادیدن مهربانی مسلمانان، در یک روز اسلام آوردند.بر اساس گزارش پایگاه عربستانی السبق، شیخ ابراهیم در ادامه افزود: مهربانی و بخشش یکی از علمای […]

انواروب: به گزارش جام نیوز؛ شیخ ابراهیم الطلحه مبلغ و روحانی دینی اعلام کرد که تمام ساکنان یکی از روستاهای آفریقایی بعد از رساندن کمک های غذایی و دارویی به انان بادیدن مهربانی مسلمانان، در یک روز اسلام آوردند.
بر اساس گزارش پایگاه عربستانی السبق، شیخ ابراهیم در ادامه افزود: مهربانی و بخشش یکی از علمای دینی باعث اسلام آوردن تمام ساکنان روستا در آفریقای جنوبی شده به طوری که همگی یک صدا تکبیر گفته و تشهد اسلام آوردن را بیان کردند.

ساکنان روستا که اساسا دینی ندارند و تنها « می خورند و می نوشند » شیفته اخلاق خوب و مهربانی مسلمانان شدند و با کمال خوشحالی و صداقت به دعوت مسلمانان برای اسلام آوردن لبیک گفتند و تاکید کردند که زندگی شان را طبق شریعت اسلامی تنظیم خواهند کرد.
رییس روستا بعد از صحبت با مسوولین مسلمانان و ارائه کمک های غذایی و دارویی به اهالی تحت تاثیر اخلاق اسلامی قرار گرفت و بعد از گرد آوردن تمام اهالی در یک مکان، اسلام را به آنان معرفی کرد.
روستای مذکور سال هاست که مبلغان اسلامی به خود ندیده است و هیچ کس تاکنون انان را به اسلام دعوت نکرده بود، آنان جز نام اسلام؛ هیچ شناختی از آن نداشتند بنابراین اسلام را یک دین عادی فرض می کردند که هیچ ریشه ای ندارد.