انواروب: مسن ترین کاندیداهای حج ۲۰۱۳-۱۴۳۴ بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ سال سن دارند.به گزارش شبستان به نقل از «اسلام اجیب»، در مراسم عبادی حج ۲۰۱۳-۱۴۳۴ دو پیرمرد و یک پیرزن بالای ۱۰۰ سال نیز شرکت خواهند کرد.«اسماعیل» ۱۰۷ ساله از کشور هند،«حوابی بی »با ۱۰۲ سال سن از ایالت «گجرات» هند و«الیاس» ۱۰۰از«اوتار پرادش» هند […]

 انواروب: مسن ترین کاندیداهای حج ۲۰۱۳-۱۴۳۴ بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ سال سن دارند.
به گزارش شبستان به نقل از «اسلام اجیب»، در مراسم عبادی حج ۲۰۱۳-۱۴۳۴ دو پیرمرد و یک پیرزن بالای ۱۰۰ سال نیز شرکت خواهند کرد.
«اسماعیل» ۱۰۷ ساله از کشور هند،«حوابی بی »با ۱۰۲ سال سن از ایالت «گجرات» هند و«الیاس» ۱۰۰از«اوتار پرادش» هند قرار است در مراسم حج سال جاری به مکه مکرمه مشرف شوند.
این سه سالخورده هندی در نهایت تدابیر پزشکی و مراقبت های درمانی لحظه به لحظه دولت هند راهی عربستان سعودی خواهند شد.
این در حالی است که گرمای هوای و احتمال شیوع بیماری های ویروسی مراسم عبادی حج را برای این سه سالخورده دشوار می سازد.