انوار وب: مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها گفت: هرچه مردم را آزادتر بگذاريم، به هم نزديک‌تر مي‌شوند، دوستي‌ها بيشتر مي‌شود، اتحاد بيشتر مي‌شود، از آزادي مردم و از دوستي مردم نبايد بترسيم، از مطرح کردن مفاخر مردمي نبايد ترسيد، هرچه احساس علاقه و عشق کنند، براي وحدت ملي بهتر است. علي يونسي در […]

انوار وب: مشاور رئيس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها گفت: هرچه مردم را آزادتر بگذاريم، به هم نزديک‌تر مي‌شوند، دوستي‌ها بيشتر مي‌شود، اتحاد بيشتر مي‌شود، از آزادي مردم و از دوستي مردم نبايد بترسيم، از مطرح کردن مفاخر مردمي نبايد ترسيد، هرچه احساس علاقه و عشق کنند، براي وحدت ملي بهتر است.

علي يونسي در مراسم بزرگداشت روز معلم و پاسداشت بهمن‌بيگي و معلمان عشاير فارس، گفت: معلمان راه خداگونگي را پذيرفته‌اند و جاودانه شده‌اند، ارسطو، فارابي، انبيا و در صدر همه‌ اينها، خداوند معلم بوده و هست. وي با يادآوري اين‌که به‌گفته‌ امام و مقام‌معظم رهبري، عشاير بزرگترين ذخاير اين مملکت هستند، گفت: خيلي از ذخاير پنهان است، بايد کشف کرد آنها را، بايد استعدادها را شناخت و زمينه‌ شکوفايي آنها را فراهم کرد، ذخاير اجتماعي ايران اقوام و عشاير ايراني هستند. يونسي با بيان اين‌که فارس بيشترين تنوع قومي و عشيره‌اي را دارد، ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد اين اقوام را يادآور و متذکر شد: با کمال تاسف عده‌اي آنان را تهديد مي‌پندارند و نگران هستند، اما همه عشاير و اقوام ايراني در دفاع از اصالت ايراني، افتخار آفريني کرده‌اند و هيچ يک هيچ زماني براي ايران تهديد نبوده‌اند و هميشه پشتيبان و نگهبان اصالت ايراني بوده‌اند.
وي با بيان اين‌که اين اقوام ايراني هزاران سال اصالت و فرهنگ و هنر و شخصيت و رسوم ايراني را حفظ کرده‌اند، گفت: هرزماني که کشور با تهديدي مواجه شد، آنان در خط مقدم دفاع از کشور بودند، در انقلاب‌هاي بزرگ ايران همواره پيشاپيش حضور داشته‌اند، در طول تاريخ تمام اقوام ايران همواره فرصت بوده‌اند و هرگز تهديد نبوده‌اند، اقوام ايراني چه ترک، چه کرد، چه آذري، چه بلوچ، چه لر، چه عرب و چه فارس، همه و همه در يک پيکر واحد و يک خانواده تعريف مي‌شوند و آن هم ايران است، اين تنوع فرهنگي جلوگر زيبايي‌ها و جمال بوده و هست، بدون هر يک از اين اقوام ايران ناقص است.هر يک از اين اقوام بخشي از ارزش‌هاي ايران را حفظ کرده‌اند. يونسي به نقش اقوام مختلف ايراني در مقاطع سرنوشت‌ساز ايران اشاره و اضافه کرد: در مشروطه در انقلاب اسلامي، در انتخابات‌ها، در دوران دفاع مقدس در رفراندوم‌ها، همواره اين اقوام پيشتاز بوده‌اند و عشاير فارس همواره بيشترين و بالاترين حضور را داشته‌اند. وي ادامه داد: اشتباهاتي که در اثر تلقينات سياسي برجا مانده را بايد از ذهن خارج کرد، اقوام ايراني هرگز به خارج کشور تمايل نداشته و ندارند، بلکه هميشه ميل به مرکز داشته‌اند، هيچ گاه تجزيه‌طلب نبوده‌اند عشقشان ايران است، هرجا بلوچي است، هرجا کردي است، هرجا آذري است، هرجا لري است، ايران است و اين در هم آميختگي اقوام ايران آنچنان است که قابل تفکيک نيست. يونسي گفت: در ايران هيچ‌گاه جنگ قومي و نسل‌کشي و ايراني‌کشي نبوده، رقابت سياسي و دعواي سياسي داشته‌ايم، هر قبيله‌اي قائل به توان مديريتي بوده است و هر وقت هم هر قومي به حکومت رسيده به‌دنبال آشتي بوده و با آشتي به‌دنبال عدالت رفته است. وي با بيان اين‌که در دوران حکومت پهلوي پدر شاهد سرکوب رقيبان توسط رضاخان بوديم و آنان را قوم عاصي نام مي‌دادند، گفت: مخالفت خوانين قشقايي و آذري، کرد، لر و ديگر اقوام را مي‌ديد و مي‌ديد که نفوذ ايلي و توان دارند، براي اينکه رقيب را از ميدان به‌در کند متهم مي‌کرد به ارتباط با خارج، به اينکه به‌دنبال تجزيه کشور هستند، آنقدر اين دروغ تکرار شد که برخي باور کردند. وي گفت: وحدت ملي ما هرگز به‌خاطر بهادادن به ارزش‌هاي قومي ايراني به خطر نمي‌افتد، خطر در اين نيست که مفاخر را محترم بشماريم و به آداب و رسوم احترام بگذاريم، خطر تحقير اقوام و ارزش‌ها و آداب است، تحقير اقوام و بي‌اعتمادي به مردم ايران خطر است. يونسي اعتماد به اقوام را اساس ايجاد امنيت و وحدت برشمرد و گفت: هستند کسانيکه ذهن و نگاه امنيتي دارند و از هر چيز مي‌ترسند، تاريکي ترسناک است اما تاريکي جهل و ناداني ترسناک‌تر است، اختلاف ترسناک‌تر است.
مشاور رئيس‌جمهور گفت: پيام دولت تدبير و اميد اعتماد به تمام اقوام و عشاير ايراني است، شما بيشترين زحمات را براي اين دولت متحمل شده‌ايد و دولت هم بر عهد خود هست و به تمام وعده‌هايي که به شما داده، پايبند است، مشکلات شما را مي‌داند و در دفاع از حقوق شما مصمم است و به تداوم حمايت شما نيازمند.
منبع: مردم سالاری