یکی از برنامه‌های دولت در سال جاری، برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیرو برای آموزش و پرورش بود. طبق قانون افرادی صلاحیت استخدام را دارند که علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، در مصاحبه حضوری نیز شرکت کرده و تایید شوند. اما بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها یکی از مشکلات قاطبه‌ی متقاضیان، عمل‌کرد سلیقه‌ای مصاحبه […]

یکی از برنامه‌های دولت در سال جاری، برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیرو برای آموزش و پرورش بود. طبق قانون افرادی صلاحیت استخدام را دارند که علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، در مصاحبه حضوری نیز شرکت کرده و تایید شوند. اما بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها یکی از مشکلات قاطبه‌ی متقاضیان، عمل‌کرد سلیقه‌ای مصاحبه کنندگان و استانداراد نبودن و نابربار بودن سطح مصاحبه است.
متاسفانه مصاحبه از پذیرفته‌شدگان اهل‌سنت شکل دیگری یافته است و به جای سنجش استعداد و صلاحیت متقاضی، رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته است.

یکی از اولیای مصاحبه شوندگان در یادداشتی نوشته است: «متاسفانه شخص مصاحبه گر که فرد مسنی هم بوده سوالاتی چالشی از قبیل جماعت تبلیغی و نحوه انتخاب خلفای راشدین، آن هم سه خلیفه اول را مطرح کرده که در واقع هر گونه پاسخی هم داده شود، باز هم مورد قبول شخص مصاحبه گر نخواهد بود و مصاحبه را با همین سوالات چالشی به اتمام رسانده که بطور کل از هم‌اکنون نتیجه این مصاحبه برای ما محرز می باشد.»
و یا یکی دیگر از شرکت کنندگان در مصاحبه نوشته است: «امسال هیچ عدالتی در انتخاب جایگاه معلمی نبود.»

بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون گلایه‌هایی از این دست دارند و یأس و نا امیدی را در گفتارشان به وضوح می‌توان فهمید. براستی چه کسی پاسخگوی ظلمی است که از این طریق بر متقاضیان می‌رود!